Tēvs Fio Maskarenas

Mēļu dāvana.
Kam tā ir paredzēta un kā to saņemt?
Attiecībā uz mēļu dāvanu cilvēku prātos valda liels sajukums. Daudzi domā, ka runāšana mēlēs nozīmē Dieva Vārda sludināšanu bez iepriekšējas sagatavošanas kā tas notika Vasarsvētku dienā (Ap d 2). Citi, savukārt, izraujot tos no konteksta, izmanto svētā Pāvila vārdus un apgalvo, ka viņš ir ieteicis nelietot šo dāvanu. Lai arī, iespējams, ka šo cilvēku nodoms ir pareizs, tomēr viņi kļūdās, jo uzmanīgi izpētot Rakstus, mēs redzēsim, ka mēļu dāvanai ir trīs aspekti: dažkārt tā ir brīnumaina zīme, ļoti bieži tā ir Dieva vēstījums lūgšanu sapulcei, bet visbiežāk mēļu dāvana ir vienkārši skaista lūgšanas dāvana. Pāvils nekādā gadījumā necenšas mazināt šīs dāvanas nozīmi, bet gan tieši pretēji – augsti vērtē tās daudzveidīgo pielietošanu.

Tēvs Marians Pjatkovskis

HARIZMAS ATBRĪVOŠANAS KALPOJUMĀ

Pirms mēģinām iepazīstināt ar lomu, ko harizmas var veikt atbrīvošanas un – piebildīsim – eksorcisma kalpojumā, ir skaidrāk jāatgādina, ko nozīmē harizmas pārējo Dieva dāvanu kontekstā.

I. Harizmu teoloģijas ieskicējums

1. Cilvēka personas pārdabiskās dāvanas

Cilvēka persona ir patiesi pārsteidzoša būtne, kura sevī vitālā veselumā apvieno ne vien tādus šķietami nesaderīgus elementus kā matērija un gars, bet arī – kas ir vēl pārsteidzošāk – cilvēcisko un dievišķo. Dogmatiskajā konstitūcijā „Lumen Gentium” mēs lasām: „Ar pilnībā brīvu un noslēpumainu Savas gudrības un labestības attieksmi mūžīgais Tēvs radīja visumu. Viņš vēlējās paaugstināt cilvēkus līdz dalībai dievišķajā dzīvē.” (LG nr 2) Pateicoties Dieva dāvanai, cilvēks ir spējīgs uz pārcilvēcisku dzīvi, uz dzīvi dievišķā līmenī, un to mēs saucam par pārdabisko dzīvi, žēlastības dzīvi. Harizmas ir viens no žēlastības aspektiem.

Liza un Kristofers no Anglijas radioraidījumā

Latvijas kristīgā Radio raidījumā "Celies un staigā" - Liza un Kristofers (Krisu) Giness no Aglijas, kuri iepazīstinās ar sevi un savu kalpošanu pašatbalsta programmā "Dzīvības Straumes", tiks runāts arī par tēva mīlestību un attiecībām ar Dievu kā ar Tēvu.

Noklausīties te:

http://lkr.lv/files/downloads/Raidijumi_audio/Celies_un_staiga/cus%200911.mp3

http://lkr.lv/files/downloads/Raidijumi_audio/Celies_un_staiga/cus%201611.mp3