„Spēt atlaist...”

Anna Merlo „Spēt atlaist...” Šajā grāmatā Anna Merlo mums atgādina atbrīvošanas darbu, ko paveikt nācis Kristus. Viņš vēlas mums iemācīt atsvabināties no viltus pienākumiem pret mūsu vecākiem, lai mēs, paši kļuvuši brīvi, spētu savukārt atlaist savus bērnus.

Vecāki ļimst zem vainas apziņas nastas par to, ka nav gana daudz darījuši savu bērnu labā, un bērni ļimst zem vainas apziņas nastas par to, ka nav varējuši attaisnot savu vecāku cerības. Tāpēc attiecības starp vecākiem un bērniem nereti izpaužas kā manipilācijas un šantāžas, kas reizēm ir ārkārtīgi toksiskas.

Šajā grāmatā Anna Merlo mums atgādina atbrīvošanas darbu, ko paveikt nācis Kristus. Viņš vēlas mums iemācīt atsvabināties no viltus pienākumiem pret mūsu vecākiem, lai mēs, paši kļuvuši brīvi, spētu savukārt atlaist savus bērnus. Šajā diferenciācijas darbā mēs neizbēgsim no sāpīgas saišu saraušanas, līdzīgi kā dzemdībās, kad mātes un bērni ir aicināti sadarboties, lai notiktu atdalīšanās, kas ir būtiski svarīga vienām un otriem. Vecākiem un bērniem ir jāattīsta pašiem sava dzīve. Bērniem nav vajadzīga perfekta māte, viņiem pietiek, ja māte ir priecīga! Jēzus ir atbrīvojis sievietes no lomas, kurā viņas jau kopš ilga laika ir ļāvušas sevi ieslodzīt: būt labai sievai, labai mātei, labai mājsaimniecei, – lai darītu viņas par nobriedušām, radošām, atbildīgām personām. Viņām vairs nav nepieciešama vīra un bērnu klātbūtne, lai būtu laimīgas. Atbrīvotās sievietes vairs nenes postu pašas sev un apkārtējiem cilvēkiem, taču viņām ir būtiska nepieciešamība, lai vīrieši celtos viņas aizstāvēt. Kad vīrieši būs dziedināti no vīrišķības krīzes, tūdaļ sekos arī sieviešu atbrīvošana. Kaut jel vīrieši būtu tik drosmīgi un izlasītu šīs rindiņas, lai labāk saprastu, kas ar viņiem noticis un ko Dievs no viņiem gaida, lai palīdzētu sievietēm, īpaši mātēm. Šī Annas Merlo trešā grāmata ir par sievietes atbrīvošanu, jo sievietes, kuras atradušas savu brīvību, spēj savukārt atbrīvot tos, kurus pašas turēja gūstā.

Jūsu vārds:

Telefons:

E-pasts:

Teksts:

Sūtīt