Lūgšanas

Kungs, dāvā man žēlastību saņemt visu manu būtību no Tevis, pieņemt sevi tādu, kāds es esmu. Tu pats esi mani radījis ar mīlestību, Tu pats esi gribējis, lai es būtu. Atver manu sirdi, lai es dedzīgi vēlētos būt.
Dāvā man žēlastību saņemt radības dzīvību, pieņemt Tevi kā manu Dievu un Pestītāju.
Šodien, Kungs, ar Tavu žēlastību es izvēlos dzīvību. Liec manā sirdī dedzīgu vēlēšanos sacīt dzīvībai „jā”. Atver manu sirdi, lai es saņemtu dzīvību pārpilnībā.


Kungs, dāvā man žēlastību ieņemt it visā manu – tādas radības – vietu, kurai esi vajadzīgs Tu. Dāvā man vietu, ko esi radījis man.
Atver manu sirdi, lai es spētu to saņemt arvien vairāk un atrast savas saknes, jo Tu pats esi mani radījis ar mīlestību. Atver manu sirdi, lai es spētu atrast savas saknes, savu tēvu, māti, ģimeni, un turklāt atrast tos Tavā sirdī.
Lai es saņemu savu vietu visā un visur, savā ģimenē, draugu lokā, profesijā, sabiedrībā. Māci man ieņemt manu vietu.
Kungs, es Tevi lūdzu augšāmcelt manā sirdī manu tēvu un māti.

Kungs, iekšēji parādi man, ka man esi vajadzīgs Tu, ka esmu atkarīgs no Tevis, ka varu Tev uzticēties un uz Tevi paļauties, jo Tu esi dzīvais Dievs, mīlestības Dievs, Dievs Tēvs, kurš mani mīl, mani izglābj un aizsargā.

Kungs, palīdzi man uzticīgi ieņemt manu – radības – vietu mana Radītāja priekšā.
Svētais Gars, dāvā man Savu disciplīnu. Parādi man un satver mani ik reizi, kad es izeju no savas – radības – vietas un apstājos.

Kungs, dāvā man iekšējo brīvību, lai es varētu būt es pats. Dāvā man žēlastību gribēt, lai es būtu es pats, tāds, kādu Tu mani esi radījis.
Kungs, nāc atbrīvot visu manu kristisko brīvību, lai es varētu būt es pats, lai varētu atbildīgi pieņemt dzīves lēmumus, apliecināt sevi ar lēnprātību, paust savas jūtas, teikt savus vārdus, lai tie tiktu uzklausīti un ievēroti; lai es spētu sacīt „jā” vai „nē”, kad tas nepieciešams, mācētu saņemt un dāvāt mīlestību, spētu aizstāvēties, utt.
Kungs, dāvā man gudrību, izšķirtspēju, drosmi, pārliecību, kas nāk no Tevis, lai es varētu rīkoties ikvienā situācijā. Iemāci man to, Kungs.
Kungs, nāc un dziedini manas saskarsmes problēmas cēloni. Dāvā man žēlastību saņemt augšāmcelšanos, lai es spētu brīvi komunicēt ar citiem.
Dāvā man žēlastību gribēt augt un kļūt pieaugušam.
Paldies, Kungs.

Kungs, kopš manas dzīves iesākuma līdz šai dienai radi harmoniju visā manā būtībā: manā garā, dvēselē, miesā, visās manās emocijās, izjūtās un seksualitātē.
Dāvā prieku visai manai būtnei, visām tās šūnām. Lai es spētu izkliegt prieku par dzīvību un atbildību.
Nāc, Kungs, piepildi ar mīlestību visu manu būtni un tās šūnas.