Visumazais

Jaunākā grāmata - VISUMAZAIS.

Liks LANNUĀ

ir netipisks reliģisku grāmatu autors. Viņš ir precējies, daudzbērnu ģimenes tēvs un aktīvi darbojas savā profesijā. Šī laicīgā vide liek paraudzīties uz garīgām realitātēm no neierasta redzesleņķa, kas vienlaikus sniedz informāciju un nav arī atrauts no dzīves konkrētības, tāpēc patīk lasītājiem, kuriem tā ir ikdiena. Le Sarment-Fayard izdevniecība Parīzē jau ir izdevusi Lika Lannuā grāmatu „Mūžīgā ikdiena”, kas viņam sagādāja popularitāti. Latviešu valodā izdevniecībā Dzīvības Straumes ir iznākusi viņa vēlāk sarakstītā grāmata „…Jo viņi tiks mierināti”.

 

Reiz pavasara dienā kāds ceļinieks atstāj Nazareti un dodas uz Ain Karemu Jūdas kalnos. Viņš seko Marijas pēdās, kad tā reiz devās pie savas māsīcas Elizabetes. Autora pārdomu vadmotīvs ir Apmeklēšanas notikums. Šī ceļojuma laikā viņš apcer topošas dzīvības noslēpumu tā bioloģiskajā, psiholoģiskajā un garīgajā kopumā un VISUMAZĀ, Mātes klēpī apslēptā Jēzus atklāsmes gaismā.

 

„Autoram piemīt patiesi oriģināla garīga intuīcija,” atzīmē monsinjors Tomazo, Bīskapu komisijas ģimenes jautājumos prezidents Francijā. Viņš turpina: „Aizraujošā veidā autors prot apvienot Bībeles lasīšanu ar mūsdienu zinātņu atzinumiem par bērna attīstību no ieņemšanas brīža. Bet Svēto Rakstu, filozofisku un zinātnisku avotu saskaņošana Baznīcas gaismā prasa zināmu uzdrošināšanos!”

 

Grāmata, ko var lasīt kā pienācīgi dokumentētas, precīzas un saistošas ceļojuma piezīmes. Īpaši tā sajūsminās māmiņas un sievietes, kuras par tādām vēl tikai kļūs, kā arī visus, kuri mīl dzīvi kopš mātes klēpja. 

 

Šovasar izdevniecībā „Dzīvības straumes” iznākušas jaunas grāmatas…

Veronika Viljamsa, „Prieks pakļauties Viņam”

Šī nelielā grāmata vēsta par pakļaušanos, bet jau pats vārds ‘pakļaušanās’ dažu iemeslu dēļ daudziem šķiet biedējošs, un bieži vien viņu pirmā doma ir šāda: ‘no kā man būs jāatsakās?’ – un pēc tam: ‘vai tas nozīmē, ka es zaudēšu kontroli pār visām savas dzīves situācijām?’

Daudzi no mums mēdz domāt, ka ‘Dievs palīdz tiem, kuri palīdz paši sev.’ Taču autore Veronika Viljamsa ir pārliecināta, ka Dievs mums palīdz pat vēl vairāk, kad mēs nolemjam ļaut Viņam pilnībā mūsos valdīt. Viņš mums ir devis Brīvo Gribu, un tas atkarīgs no mums pašiem, cik lielā mērā mēs Viņu ieaicinām savā dzīvē!

Viņa raksta: „Es esmu atradusi brīnumainu prieku, tieši ‘pakļaujot’ savu dzīvi Dieva, mūsu Tēva, gribai, un piedzīvojusi Viņa pārsteidzošo un mīlošo vadību daudzējādos veidos! Tāpēc es uzrakstīju šo grāmatu, lai palīdzētu nomierināt jebkādas bailes, kas vienam otram varētu būt, un ceru, ka, iepazīstoties ar manu pieredzi, lasītājs sāks reāli izprast ‘pakļaušanos’ un tādējādi tiks iedrošināts atrast to pašu prieku arī pats savā dzīvē.”

Veronika Viljamsa ir viena no kustības „Mātes lūgšanas” (tagad izplatīta jau aptuveni 100 valstīs) dibinātājām. Šīs kustības dalībnieces, mātes un vecmāmiņas, regulāri pulcējas lūgšanu grupās, lai aizlūgtu par saviem bērniem un mazbērniem. Tāpēc grāmata „Prieks pakļauties Viņam” ir papildināta ar materiāliem, kas noderēs, organizējot šādas grupas arī Latvijā.

 

 

 

Liks Lannuā, „…Jo viņi tiks mierināti”

 

Autors Liks Lannuā, pēc tautības beļģis, ir dzimis Šveicē, precējies un ģimenes tēvs. Kādreiz bijis uzņēmējs, bet kopā ar savu laulāto draudzeni vadījis neskaitāmas rekolekcijas pieaugušajiem un bērniem Francijā un Beļģijā; iesaistījies uzklausīšanas un aizlūgšanas kalpojumā kopš vairāk nekā trīsdesmit gadiem.

Cilvēki bieži vien savos pārbaudījumos paliek vientuļi un nesaprasti. Uzklausīt pārbaudījumu piemeklētus cilvēkus un par viņiem aizlūgt mūsdienās ir visai izplatīts kalpojums daudzās kristīgās aprindās. Sniedzot atbilstošas liecības, šīs grāmatas autors stāsta, kā vēl joprojām Dievs mierina noskumušos un kā kristieši var būt līdzstrādnieki šajā Dieva darbā.

 „Mieriniet, mieriniet Manu tautu!” Dievs saka jau Vecajā Derībā (Is 40,1) Ikviens kristietis ir aicināts atsaukties uz šo aicinājumu un kalpot saviem brāļiem un māsām. Pārtrauksim domāt tikai par to vien, kas vajadzīgs mums, palūkosimies apkārt un raudzīsim saskatīt, pēc kā alkst un slāpst viņi!

 

„Šī grāmata nav nedz teoloģisks traktāts, nedz rokasgrāmata ar gatavām receptēm.

Tā ir saprātīga, apgaismota, pienācīgi dokumentēta un visnotaļ konkrēta liecība, ko sniedz laji, kuri uzrunā Dieva tautu, mierina un uz dziedināšanas un izaugsmes ceļa uzved vīriešus un sievietes, kuri ir Dieva, mūsu Tēva, mīļotie bērni. Grāmata lieliski ataino vienu no pāvesta Franciska galvenajām prioritātēm, proti, Kristus Sirds žēlsirdību.” (no Mons. Andrē Žozefa Leonāra priekšvārda) 

PRASME MĪLĒT TĀ, KĀ MĪL DIEVS Anna Merlo Radot mūs pēc Sava attēla, Dievs mums ir devis spēju mīlēt tā, kā mīl Viņš pats. Tomēr šo vērtīgo dāvanu ir ļoti grūti attīstīt. Tā kā vīrišķais un sievišķais aspekts mūsos un ap mums nereti ir viens ar otru pretrunā, mums jāmācās nodibināt starp tiem mieru, lai atjaunotu šo abu identitāšu līdzsvaru. Mīlēt ir jāmācās, un nepieciešama mūsu sadarbība, lai pārvarētu mūsu ievainojumu izraisītās aiztures. Šis process palīdzēs arī atrisināt mūsdienās izplatīto vīrišķības krīzi. Tātad mums jāatgriežas Mīlestības skolā un jāieklausās, ko māca Tēvs. Šī grāmata domāta ikvienam no mums, jo mēs visi esam aplam ieaudzinātas emocionālas uzvedības gūstekņi. Tā dāvā jaunu cerību kā vīriešiem, tā sievietēm – cerību atgūt mūsu cēlumu, sasniedzot Tēva dēlu un meitu pilnbriedu –, un vadīs viņus ceļā, lai viņi spētu mīlēt patiesi. Mācīsimies no Tā, kurš vienīgais prot mīlēt!
Johanness Hartls, MANS SATRAUCOŠAIS CEĻOJUMS LŪGŠANĀ.
Rozlīna Deglēra, Žoela Gišāra, Piecpadsmit dienu lūgšanas kopā ar tēvu Mariju Eugēniju no Bērna Jēzus – karmelītu, Dzīvības Mātes institūta dibinātāju.
Alise Kresvela Normāla PĀRDABISKA kristīga dzīve. Alise Kresvela kopā ar vīru Robu vada GloryFires (Morningstare Europe) – kristīgas apmācības kalpojumu, kura centrs atrodas Česterā, Lielbritānijā. Tur viņi liecina par daudzām brīnumainām dziedināšanām un glābšanām savā veikalā, kafejnīcā, baznīcās un uz ielām. Alisei ir vīzija – redzēt Baznīcu pilnā mērā īstenojam tās misiju, lai ietekmētu pasauli ar mīlestību un Evaņģēlija spēku.
Liks LANNUĀ ir netipisks reliģisku grāmatu autors. Viņš ir precējies, daudzbērnu ģimenes tēvs un aktīvi darbojas savā profesijā. Šī laicīgā vide liek paraudzīties uz garīgām realitātēm no neierasta redzesleņķa, kas vienlaikus sniedz informāciju un nav arī atrauts no dzīves konkrētības, tāpēc patīk lasītājiem, kuriem tā ir ikdiena. Le Sarment-Fayard izdevniecība Parīzē jau ir izdevusi Lika Lannuā grāmatu „Mūžīgā ikdiena”, kas viņam sagādāja popularitāti. Latviešu valodā izdevniecībā Dzīvības Straumes ir iznākusi viņa vēlāk sarakstītā grāmata „…Jo viņi tiks mierināti”.
Māsa Emanuēla Maijāra, Kad Dievs iet par tālu…, Stāsti, 1. daļa ; Daudziem mūsu laikabiedriem dzīve ir ļoti grūta, dažiem pat nežēlīga. Tāpēc, nemaz neslēpjot ēnas, kas gulst pār mūsu nākotni, es vēlējos piedāvāt vienu otru taciņu, lai jūs, aizverot grāmatu, varētu sacīt:
Grāmatā Žans Īvs Žafrē apkopojis dažādas lūgšanas, senākas un mūdienīgas, sagrupējot tās pēc tādām tēmām kā “Dievs mūs pieņem un atbrīvo Kristības žēlastībā”, “Lūgšanas īpašos dzīves brīžos” (pret buršanu; pret vardarbību; pret alkoholismu; par svētīgu dzīvi un nāvi; par iekšējo dziedināšanu utt.), “Lūdzoties kopā ar Vissvēto Trīsvienību un Svētās Ģimenes personām”, “Upurēsim savus krustus, lai tie kļūtu par Gaismu un Mīlestību Kristū un Euharistijā”, “Lūdzoties kopā ar svētajiem” un citām.
Grāmata Mīlestības mudināti atklāj viņu pastāvīgo panākumu „noslēpumu”. Tas ir Evaņģēlijs – tāds, kādu to mācīja un ar kādu saskaņā dzīvoja Jēzus. Šī grāmata ir dziļa savā vienkāršībā, kaut arī ikviena lappuse ir pilna ar atklāsmēm. Tā noteikti jāizlasa visiem, kuri vēlas būt spējīgi apliecināt gan spēku, gan sirdsskaidrību.
„Dieva bērnu pilnvaras” ir rakstu un dažādu tekstu krājums, kura mērķis – palīdzēt mums garīgajā cīņā.
„Es guvu prieku no grāmatas Kā mainīt savu vīru un esmu nolēmusi dzīvot saskaņā ar to. Esmu jauna sieviete ar trim jaukiem dēliem un brīnišķīgu vīru, bet vēlos sacīt, ka labākais ir vēl tikai priekšā – ar jūsu grāmatas palīdzību.” Frenčvila, Menas štats
Lūgšnas, izdevniecība "Dzīvības Straumes", 2009
ABBA TĒVS DZIEDINA SAVUS BĒRNUS Apkopojis tēvs Žozefs Mišels o.s.b. Abba – Tēvs dziedina Savus bērnus Iekšējās dziedināšanas kalpojums bērniem
ATBRĪVOŠANA UN EKSORCISMS, apkopojis tēvs Pols, 2010.g., izdevniecība "Dzīvības straumes"
Tims Genārs dzimis piecdesmito gadu beigās. Ir precējies, četru bērnu tēvs. Francijas dienvidrietumos strādā par biškopi, savā fermā uzņemot grūtībās nonākušus cilvēkus. Šajā grāmatā viņš mums piedāvā savu autobiogrāfiju, kas ir skaists, cerības un ticības piepildīts vēstījums. PAPILDUS IZDEVUMS 2015. GADĀ
No prāta uz sirdi un vēl tālāk… ; Garīgais ceļojums; Stefans Valenta, OFM Conv.; „Es piedāvāju šīs grāmatas saturu ar vienu vienīgu mērķi, tas ir, pievērst sevišķu uzmanību sirdij- pretstatā sātana izplatītajam uzskatam par prāta dievišķošanu visā pasaulē.”
Esmu pārliecināta, ka es, Princese, Pelnrušķīte un Mīļotā, beidzot esmu samierināta. Kad atskatos uz savu pagātni, visu manu būtību pārņem miers, kādu spēj dot vienīgi Kungs. / Jērikas Rahāba /
Centīsimies patiesi mīlēt cits citu ar tādu pašu mīlestību, ar kādu Jēzus mūs ik dienas māca mūsu sirdīs. Mēs visi zinām, ka tas ir vienīgais ceļš un patiesā atbilde, ja mums ir jāievieš reālas pārmaiņas un jāraisa reālas atgriešanās Baznīcā, kas savukārt dāvās izmisīgi nepieciešamo labklājību ģimenēs.
Pēc daudziem gadiem- atkārtots izdevums. Nellija Astelli Idalgo darbojas iekšējās dziedināšanas kalpošanā jau gandrīz trīsdesmit gadus, pārsvarā Svētā Ignācija rekolekciju ietvaros.
Fransuā Garaņons dzimis 1957. gadā, sarakstījis ap piecpadsmit grāmatu, kurās, izmantojot atšķirīgus stilus, pauž dedzīgus garīgus meklējumus, tieksmi rast morālās vērtības un dzīves jēgu. Džemma, kas ar saules pielietu garīgumu cildina jēgpilnu dzīvesprieka apziņu, ir un paliek viņa visveiksmīgākais darbs, kas tulkots dažādās pasaules valodās.
SIEVIETES DVĒSELES NOSLĒPUMU ATKLĀJOT / 236 lpp. / 2013.g / Ielūkojieties manā sirdī Un jūtiet izbrīnu. Es gribu dzirdēt jūs sakām, Ka pilnīgi pietiek ar to, kas es esmu. Es vienkārši gribu būt mīlestības cienīga Un skaista. BETĀNIJA DILONA, „SKAISTĀ”