programma Pretstraumes un Sievietes pie akas

Dona Dolindo Ruotolo paļāvības akts uz Jēzu

Dona Dolindo Ruotolo paļāvības akts uz Jēzu

 

Jēzus dvēselēm:

 

Kāpēc jūs satraucaties, tāda nemiera pārņemti? Uzticiet Man savas problēmas, un viss norims. Patiesi, Es jums saku, ikviens patiess, paļāvīgs un pilnīgs uzticēšanās akts uz Mani panāks iespaidu, kādu vēlaties, un atrisinās dzelkšņainās situācijas.

 

Paļauties uz Mani nenozīmē raizēties, satraukties un krist izmisumā, bet pēc tam veltīt Man nemierpilnu lūgšanu, lai Es rīkotos pēc jūsu vēlēšanās; tas nozīmē satraukumu pārvērst lūgšanā. Paļauties nozīmē mierīgi aizvērt dvēseles acis, novērst savu garu no ikviena nemiera cēloņa un uzticēties Man, lai rīkotos tikai Es, Man sacīdami: “Es Tev to uzticu. Tavā ziņā ir par to padomāt manā labā.”

 

Raizes, nemiers un rūpes par sekām ir pretrunā ar paļāvību. Aizveriet acis un ļaujiet, lai Manas žēlastības straume jūs nes. Aizveriet acis un ļaujiet Man rīkoties. Aizveriet acis un domājiet par pašreizējo mirkli, novēršot domas no nākotnes kā no kārdinājuma. Atpūtieties Manī, ticēdami Manai labestībai, un Es ar Savu mīlestību jums apliecinu: ja sacīsiet Man: “Tavā ziņā ir par to padomāt” ar atbilstošu sirds nostāju, Es patiešām par to padomāšu. Es jūs mierināšu, atbrīvošu, vadīšu. Un, kad Man būs jānovērš jūsu soļi no ceļa, ko grasāties iet, Es jūs nesīšu rokās, un jūs būsiet kā bērni, kas aizmiguši mātes rokās, kura iet pareizo ceļu.

 

Kas jūs satrauc un nodara milzīgu ļaunumu, ir tieši jūsu prātošana, domas, apmātība, vēlēšanās par katru cenu pašiem tikt galā ar to, kas jūs nomāc.

 

Ak, cik daudz ko Es paveicu, kad dvēsele kā savās garīgajās, tā materiālajās vajadzībās pievēršas Man un saka: “Tavā ziņā ir par to padomāt manā labā”; pēc tam aizver acis un aizmieg!

 

Jūs savās sāpēs lūdzat, lai Es darbotos. Bet jūs lūdzat, lai Es darbojos tā, kā to gribat jūs. Jūs neuzticaties Man, bet gribat, lai Es pielāgojos jūsu domām. Jūs esat nevis slimnieki, kuri lūdz, lai ārsts viņus ārstē; jūs esat slimnieki, kas paši viņam dod norādījumus. Nedariet tā, bet lūdziet, kā Es jums esmu mācījis: “Svētīts lai top Tavs Vārds,” tas ir, lai tas tiek pagodināts vajadzībā, kas ir manējā; “lai atnāk Tava Valstība,” tas ir, lai viss, kas ar mani notiek, palīdz nākt Tavai Valstībai mūsos un pasaulē; “Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes,” tas ir, izmanto katru lietu tā, kā Tu to vēlies mūsu mūžīgās un laicīgās dzīves labā.

 

Ja jūs Man patiesi sakāt: “Tavs prāts lai notiek,” tas ir, “Tavā ziņā ir par to padomāt manā labā”, Es nākšu ar visu Savu spēku un atrisināšu vissarežģītākās situācijas. Vai pamani, ka nelaime nevis izzūd, bet vēl stiprāk mācas virsū? Nesatraucies, aizver acis un ar paļāvību Man saki: “Tavs prāts lai notiek. Tavā ziņā ir par to padomāt manā labā.”

 

Es tev saku – Es par to domāju, Es nāku palīgā kā ārsts un izdaru brīnumu, ja vajadzīgs. Tu pamani, ka situācija kļūst vēl ļaunāka? Neraizējies, bet aizver acis un saki: “Tavā ziņā ir par to padomāt manā labā.” Es tev saku – Es par to domāju, un nav spēcīgākas ārstēšanas kā Manas mīlestības palīdzība. Es par to domāju vien tad, kad jūs aizverat acis. Kad tu redzi, ka problēmas kļūst sarežģītākas, aizver dvēseles acis un saki: “Jēzu, Tavā ziņā ir par to padomāt manā labā.”

 

Tā rīkojies katras vajadzības gadījumā. Tā rīkojieties jūs visi, un jūs pieredzēsiet lielus, nemitīgus un klusus brīnumus. To Es jums apsolu Savas mīlestības vārdā.

Video

 

 

Ieskats Mehr konferences norisē- lekcija;

 

Johannesa Hartla lekciju video no konferences

( daļa no konferences Mīlestības ugunī ierakstiem) Spied uz zemāk norādīto saiti:

https://youtu.be/L2ydeNN8GPU?list=PLThYJNBPaHbbrzY_M0OIFjaCOQm22Y4Up

Viena no lekcijām;

 

 

Dieva bērnu pilnvaras

Būtisku apjomu šajā krājumā ieņem tēva Ovilas Melansona scs (Svētā Krusta kongregācijas locekļa) brošūra „Eksorcismi un laju pilnvaras”. Kā uzsver tēvs Melansons, mūsdienās kristiešu – kā garīdznieku, tā laju – vidū bieži valda uzskats, ka eksorcismu drīkst veikt vienīgi priesteri ar īpašu bīskapa atļauju. Tomēr patiesībā šis uzskats attiecas tikai uz lielo jeb svinīgo eksorcismu – pārbaudiet Katoliskās Baznīcas katehisma 1673. paragrāfā! Tēvs Melansons atgādina, ka pastāv divu veidu dogmas: katoliskās ticības patiesības un dievišķās ticības patiesības. Dievišķās ticības patiesības ir tās, kas nepārprotami izteiktas Svētajos Rakstos. Jēzus vārdi: „Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes: Manā Vārdā tie izdzīs dēmonus…” (Mk 16,17) ir domāti visiem kristiešiem! Protams, lajiem, veicot privātu eksorcismu, jāievēro vajadzīgā piesardzība, turklāt laji drīkst runāt tikai savā, ne Baznīcas vārdā.

Brošūras turpinājumā tēvs Melansons sīkāk raksturo dēmoniskās ietekmes un darbības, īpaši pakavējoties pie uzmācības un apsēstības. Autors brīdina, cik bīstama var būt iesaiste okultismā, kas visbiežāk arī noved pie dēmoniskas atkarības un ar to saistītajām mocībām. Taču viņš neaizmirst arī piebilst, ka ne vienmēr dēmons uzbrūk cilvēkiem tikai šo cilvēku grēku dēļ vien. Arī patiesi ticīgi ļaudis un pat svētie ir piedzīvojuši dēmona uzmācību vai retākos gadījumos arī apsēstību. Dievs to pieļauj viņu dvēseles svēttapšanas labā.

Lai kāds būtu dēmonisko uzbrukumu iemesls, kristiešiem jābūt gataviem ar to cīnīties, atvieglojot savu brāļu un māsu mokas. Par iemesliem un to, kā šiem dēmona nomāktajiem palīdzēt, stāsta tēvs Rufuss Pereira, daloties savā pieredzē. Daudzi lasītāji atcerēsies viņa vizītes Latvijā un to, cik daudziem šis priesteris eksorcists ir palīdzējis.

Tā kā dēmons mūsu dzīvē var ienākt ne tikai mūsu pašu, bet arī mūsu dzimtas piederīgo grēku dēļ, nepieciešams aizlūgt par mūsu ciltskoku un, ja iespējams, par to svinēt arī Sv. Misi. Grāmatā atrodami gan padomi, kā labāk šai Misei sagatavoties, gan arī ieteikumi pašas Mises svinēšanai. Plašas anketas un aptaujas dažādās jomās palīdzēs sameklēt galvenos cēloņus, kāpēc ciešam no dēmoniskās ietekmes. Ja nav iespējams par dzimtas sakņu dziedināšanu svinēt Sv.Misi, piedāvājam izmantot „Ātro lūgšanu” – īsu kopsavilkumu, kas mums palīdzēs uzvarēt sātanu.

Visbeidzot šajā grāmatā ievietotas arī pazīstamas un ne tik pazīstamas lūgšanas, kas mums var noderēt garīgajā cīņā. Sevišķi jāuzsver pāvesta Leona XIII eksorcisms pret sātanu un dumpīgajiem eņģeļiem. Šo lūgšanu ļoti iesaka arī tēvs O. Melansons savā brošūrā.

Noslēgumā jāpiemin kāds īpašs, līdz šim mazāk zināms lūgšanas veids – dziedināšanas vēstuļu rakstīšana. Šādas vēstules var izrādīties ļoti nozīmīgas mūsu iekšējā dziedināšanā un atbrīvošanā.

Tādas, lūk, pilnvaras – aizlūgt par sevi un citiem, ieskaitot arī eksorcisma izmantošanu – mums devis Kungs; Viņš arī vēlas, lai mēs tās sekmīgi pielietotu garīgajā cīņā!

Video: Žozefs Bastēns 2. rekolekciju lekciju cikls par depresiju

KĀ MAINĪT SAVU VĪRU?

MEDŽUGORJES DRAUGS,  Rokasgrāmata attiecību uzlabošanai ģimenēKĀ MAINĪT SAVU VĪRU?

 

Grāmatas vērtība nav meklējama slavenā vai nozīmīgā personībā, kura aizraujoši raksta žurnālos. Nē, grāmata iemanto visaugstāko iespējamo ticamību, kad paši cilvēki, to izlasījuši, liecina, ka tā ir vērtīga; cilvēki, kādus varam sastapt ik uz soļa, no ļoti dažādām ekonomiskām un sociālām šķirām un kultūrām. Un, tā kā tagad šī grāmata izplatās daudzu tautu vidū, mums atkal un atkal tiek stāstīts, kā „tā mainīja manu dzīvi – vairāk nekā jebkura cita grāmata, ko esmu lasījis / usi”. To lasa daudz – divas, trīs, piecas un vairāk reižu. Jūs tiekat sātināti, apgaismoti, dziedināti, pārveidoti un apveltīti ar spēku – kā šie cilvēki, kuri liecina:

 

1998. gada 15. decembrī

„Es smējos, raudāju un gavilēju, lasot Kā mainīt savu vīru, un esmu izlasījusi vēl tikai pusi no grāmatas!”

  Ontārio, Kanāda

 

1997. gada 26. novembrī

„Es guvu prieku no grāmatas Kā mainīt savu vīru un esmu nolēmusi dzīvot saskaņā ar to. Esmu jauna sieviete ar trim jaukiem dēliem un brīnišķīgu vīru, bet vēlos sacīt, ka labākais ir vēl tikai priekšā – ar jūsu grāmatas palīdzību.”

Frenčvila, Menas štats

 

2000. gada 13. janvārī

„Šo grāmatu man uzdāvināja brālis. Es jūtos svētīta ar šo brīnišķīgo grāmatu. Manās rokās tā nonāca kādā kritiskā dzīves brīdī; tā nekavējoties sāka manu dzīvi savest kārtībā. Es gribētu, lai ikvienai man pazīstamai sievietei būtu šī grāmata.”

Haipointa, Ziemeļkarolīnas štats

 

1998. gada 13. aprīlī

„Bez jūsu grāmatas Kā mainīt savu vīru es būtu gluži pagalam. Šī grāmata man deva spēku, kas man izmisīgi bija nepieciešams, lai es paliktu neatlaidīga.”

 „Šī grāmata atvēra man acis jauniem, vajadzīgiem skatījumiem… aizskāra manu sirdi, un es ticu, ka tā var dziedināt mūsu sabiedrību.”

 

Klostermāsa no Bjūtas Montānas štatā

Džons Dousons

Vai esat kādreiz sev pavaicājuši, ko Dievs par jums domā? Vai jums ir grūti ticēt, ka Viņš jūs mīl tik ļoti, kā Bībelē sacīts? Dievs ir tik liels un dažreiz mums šķiet tik tāls – bet kāds Viņš ir patiesībā? Vai jūs Viņu tiešām pazīstat? Jūs esat lietas kursā par Viņa baušļiem, bet vai jūs kaut ko zināt par Viņa emocijām vai raksturu?

Viena no Bībeles visbrīnišķīgākajām atklāsmēm ir tā, ka Dievs ir mūsu Tēvs. Par ko jūs domājat, kad dzirdat vārdu “tēvs”? Vai jūs automātiski iedomājaties par aizsardzību, augstsirdību, pieķeršanos, maigumu? Vai arī vārds “tēvs” jūsos rosina dažādas ainas? Dievs Bībelē atklājas kā maigs un līdzjūtīgs Tēvs, kam ir cieša līdzdalība ikkatrā mūsu dzīves sīkumā. Tas nav tikai skaists vien, bet arī patiess attēls. Taču, kā liekas, katrs cilvēks sev rada atšķirīgu priekšstatu par to, kas ir Dievs, jo mēs neapzināti tiecamies savu izpratni par Dievu Tēvu saistīt ar izjūtām un iespaidiem, kādi mums ir par mūsu šīszemes tēvu. Pieredze, ko ikviens cilvēks ieguvis saskarsmē ar autoritātes cilvēciskajiem pārstāvjiem, parasti atspoguļojas veidā, kādā mēs sarunājamies ar Dievu. Pozitīva pieredze mums dāvā dziļāku Dieva pazīšanu un izpratni, gluži tāpat kā negatīva rada izkropļotus priekšstatus par Tēva mīlestību uz mums.

Mūsdienās ilgstošāk kā jebkad agrāk pasaules vēsturē cilvēkiem ir iespēja dzīvot neprecēta cilvēka dzīvi. Pusaudžu dzimumattīstība aizsākas daudz agrāk savukārt ģimenes nodibināšanas laiks tiek atlikts. Statistika rāda, ka Austrālijā vidējais laulībā stāšanās vecums vīriešiem 1981. gadā bija 26 gadi, savukārt  2001. gadā tas jau bija sasniedzis 31 gadu. Kas attiecas uz sievietēm, tad salīdzinoši ar 1981. gadu, kad sievietes laulībā stājās vidēji 23 gadu vecumā, 2001. gadā tas ir noticis vidēji 29 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka dzimumdzīvei nobriedis cilvēks gaida attiecību nodibināšanu gandrīz 20 gadus, bet dažos gadījumos – arī vēl ilgāk. Mūsu, plašsaziņas līdzekļu vadītā, sabiedrība tiek vajāta ar vēsti: „ja tev tas nav tagad, tev tā nav vispār…” Šāds apgalvojums spiež jaunu un neprecētu cilvēku uz seksuāli aktīvu dzīvi. Nesen kāda populāra žurnāliste vienā no laikrakstiem dalījās savos iespaidos par mūsdienu kultūru: „Pašreizējā situācijā ir kļuvis neiespējams pasargāt bērnus no kultūras, kura ir pārsātināta ar seksualitāti rosinošiem tēliem. Sestdienas rīta multfilmas ir piebārstītas ar vieglās pornogrāfijas mūziku, mazām meitenēm veikali piedāvā striptīza dejotāju seksīgos zeķturus, bet ainavas ceļu malās rotā uzraksti: „Par ilgstošāku seksu…” Neskatoties uz tādu žurnālu kā „Dolly” un „Girlfriend” izdevēju iebildumiem, ka viņu mērķauditorija ir 16-gadīgas meitenes, pētījumi rāda, ka pārsvarā  šo izdevumu lappuses, kurās plaši tiek aprakstītas anālā seksa priekšrocības, šķirsta 11, 12 un 13-gadīgās…”

ieskats pagājušās konferences norisē:

Es jums gribu liecināt un reizē arī mācīt to, kā dzīvot un kā

izkļūt no depresijas. Astoņdesmitajos gados man bija depresija. Es tajā laikā studēju filozofiju un teoloģiju. Es biju arī … draudzē. Es atradu kādu kopienu. Tajā laikā es nodarbojos ar daudzām brīnišķīgām kristīgām lietām – mācījos, studēju visu par Bībeli, par draudzi, gandrīz katru dienu gāju uz Baznīcu, katru dienu daudz lūdzu, biju tāds ļoti hiperaktīvs, pat pārāk aktīvs. Un kādu dienu man uznāca depresija. Es nevarēju saprast kāpēc. Es biju kristietis, biju ticīgais, es biju nodevies kristietis. Kā Dievs varēja pieļaut manā dzīvē depresiju? Daudziem cilvēkiem ir depresijas, tāpēc, ka viņi ir darījuši lielus grēkus. Cilvēkiem bija depresijas, jo viņi praktizēja okultismu. Citiem bija depresijas, tāpēc, ka viņiem bija grūti viņu dzīvēs. Ir ļoti daudz iemeslu, lai varētu būt depresija.

Kungs, dāvā man žēlastību saņemt visu manu būtību no Tevis, pieņemt sevi tādu, kāds es esmu. Tu pats esi mani radījis ar mīlestību, Tu pats esi gribējis, lai es būtu. Atver manu sirdi, lai es dedzīgi vēlētos būt.
Dāvā man žēlastību saņemt radības dzīvību, pieņemt Tevi kā manu Dievu un Pestītāju.
Šodien, Kungs, ar Tavu žēlastību es izvēlos dzīvību. Liec manā sirdī dedzīgu vēlēšanos sacīt dzīvībai „jā”. Atver manu sirdi, lai es saņemtu dzīvību pārpilnībā.

Pirms gadiem divdesmit Gerijs un Mona Šraiveri iepazina postījumus, ko nodara neuzticība laulībā. Taču viņu kā laulāta pāra dzīvesstāsts ar to nebeidzās. Viņi abi piekrita iet dziedināšanas ceļu, lai glābtu savu laulību. Neparasti atklāti viņi stāsta, kā spēja tikt galā un neatlaidīgi turpināt ceļu par spīti šķēršļiem. Grāmata, kas sniegs daudz drosmes un cerības visiem laulātajiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir nonākuši grūtībās vai ne!
Māsa Brīge Makkenna / Henrijs Laibersets „Brīnumi notiek”
Endrjū Komiskis, „Plaisas laulības skaistumā” Laulības atbrīvošana no grēka seksualitātes un attiecību jomā
Anna Merlo „Spēt atlaist...” Šajā grāmatā Anna Merlo mums atgādina atbrīvošanas darbu, ko paveikt nācis Kristus. Viņš vēlas mums iemācīt atsvabināties no viltus pienākumiem pret mūsu vecākiem, lai mēs, paši kļuvuši brīvi, spētu savukārt atlaist savus bērnus.
Valerio Albiseti. Kā nodzīvot kopā visu mūžu.